ЛЕКЦІЯ 7.

ТЕМА: Інформаційне забезпечення науково-правового дослідження.

Навчальна мета:розкрити особливості написання курсової, дипломної, магістерської роботи.

Час: 70 хв.

Метод:Лекція

Місце: Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

  1. 10 хв.
  2. 10 хв.
  3. 5 хв.
  4. 5 хв.
  5. 10 хв.
  6. 10 хв.
  7. 5 хв.
  8. 5 хв.
  9. Заключна частина – 10 хв.(підсумок лекції, відповіді на запитання)

Матеріально-технічне забезпечення:навчальні підручники і посібники, збірники документів і матеріалів.

Джерела і література: Л-1, Л-4, Л-5, Л-7, Л-16, Л-19, Л-22.

План

1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика

2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи

3. Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою

4. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи

5. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою

6. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

7. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування

8. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження


7244168564954604.html
7244246230019917.html
    PR.RU™