Внесення змін (корегування) змісту комірки.

ЭЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ EXCEL-2010-13

ЗАПУСК EXCEL.

1. ПУСК— ВСЕ ПРОГРАММЫ – Microsoft Office – Microsoft Office Excel 201*. 2. Через программу МОЙ КОМПЬЮТЕР або ПРОВОДНИК безпосередньо з тієї папки, де розташований Excel (…Program Files\ MicrosoftOffice\ Office1*\ Excel.exe).3. За допомогою ярлика на Рабочому столі або на панелі швидкого запуску.

ВИХІД З EXCEL.

1. Клацнути по кнопці Закрыть [х]. 2. ALT+F4. 3. Через Файл — Выход

Через меню Файл – ЗАКРЫТЬ закривається тільки документ Excel.

ЭЛЕМЕНТИ ВІКНА.

Рядок формул – показує зміст комірки, формулу (якщо вона є) , адресу поточної комірки. Вкл./викл. Файл – Параметры – вкл. Дополнительно – обл. Экран – Показывать строку формул

СТРУКТУРА ФАЙЛУ В EXCEL.

Файл в Excel називаєтьс Книга. Книга складається з листків. Максимально в новій книзі їх може бути до 255. За замовчуванням в новій книзі 3 листки. Кількість листків для нової книги можна задати через Файл — Параметры –
вкл. Общие –обл. При создании книг – Число листов

Кожний листок Книги розділений на стовпчики та рядки. Іменами рядків є числа ( всього 1048576).

Іменами стовпчиків можуть бути букви, їх комбінації (A, B, C, … AA, AB, .. , DA, DB, DC, ….), а також цифри (якщо увімкнути командуСтиль ссылок R1C1черезФайл — Параметры Excel –вкл. Формулы –обл. Работа с формулами).Всього стовпчиків 16384 (останній стовпчик має адресу XFD).

На перетині стовпчика та рядка розташована комірка, яка має адресу (або посилання), що складається з імені стовпчика та імені рядка, на перетині яких вона розташована (A12, D5, F31). Якщо ввімкнений режим Стиль ссылок R1C1, то адреса комірки має наступний вигляд R12A1, R5C4, R31C6. Адреса поточної комірки показується в рядку формул

ВИДИ ПОКАЖЧИКІВ МИШІ.

При роботі в Excelвикористовуються різні покажчики миші. Пам’ятайте: не той вигляд показчика миші – не та дія!

Звичайний курсор – для роботи з кнопками та меню

Текстовий курсор

Переміщення / копіювання

Зміна (збільшення/зменшення) або автопідбір ширини стовпчика (можна отримати на розділковій лінії між іменами стовпчиків)

Зміна (збільшення/зменшення) або автопідбір висоти рядка (можна отримати на розділковій лінії між іменами рядків)

Виділення комірок

Виділення стовпчиків

Виділення рядків

Маркер автозаповнення

Маркери розбивки

ЗАПОВНЕНИЕ КОМІРОК.

Щоб почати заповненя комірок даними, необхідно клацнути по потрібній комірці, тобто виділити її.

Підтвердити ввод даних в комірку можна одним з наступних способів:

1. Натиснути кл. ENTER. Після цього виконується перехід до іншої комірки.

2.Клацнути по іншій комірці.

3.Клацнути по кнопці Ввод в рядку формул. Після цього ми залишаємось в цій же комірці.

Змінити напрям переходу до іншої комірки після натискання клавішіENTER можна через Файл — Параметры –
вкл. Дополнительно –обл. Параметры правки – Переход к другой ячейке после нажатия клавиши ВВОД (вниз, вправо, вверх, вниз)

Внесення змін (корегування) змісту комірки.

1. Двічі клацнути по комірці.

2. Клацнути по комірці, клацнути в рядку формул.

3. Клацнути по комірці, натиснути клавішу F2 на клавіатурі

Якщо клацнути по комірці та почати ввод даних то попередній зміст заміниться новим.

Відмовитись від цих змін можна:

1. Натиснути кнопку Отменить в рядку формул;

  1. Кнопка (Отменить) на панелі швидкого запуску ;
  2. Сtrl + Z

СТВОРЕННЯ НОВОЇ КНИГИ

а) Клацнути по кнопці Создать на панелі швидкого доступу

б) вибрати Файл – Создать – необхідний шаблон.

в) натиснути CTRL + N

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТУ

Документ можна зберігати одним з наступних способів:

  1. Клацнути по кнопці Сохранить,
  2. через Файл– Сохранить,
  3. натиснути CTRL+S,
  4. через Файл – СОХРАНИТЬ КАК,
  5. Натиснути F12

ІМ'Я ДОКУМЕНТА.

За замовчуванням файл в Excelназивається Книга N, тому його краще замінити іншим іменем, що дозволить легше знаходити потрібний файл

Повне ім'я файлу, що включає імена диска, проміжних папок і власне файлу, може включати до 255 символів. Імена файлів не повинні містити такі символи: праву і ліву косу риску (/і\), знак «більше» (>), знак «менше» (<), зірочку (*), крапку (.), знак питання (?), лапки ('), вертикальну риску (|), двокрапку (:) або крапку з комою (;).

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА (Як відкрити документ, що вже існує)

Документ можна завантажувати наступним чином:

  1. використовуючи значок документа через програми Мой компьютер або Проводник. Для цього досить двічі клацнути по цьому значку,
  2. через Головне меню, тобто ПУСК-Excel*- Последние – файл (якщо він є в списку).

Безпосередньо з програми Excelдокумент завантажується:

а) через Файл -- Открыть.

б) за допомогою кнопки Открыть;

в) Файл – Открыть – Последние...

г) натиснути CTRL + О


7331865821713212.html
7331934561569984.html
    PR.RU™